c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 czerwiec 2010
7 czerwca br. w Nacławiu położonym w Gminie Polanów odbyła się uroczystość otwarcia pierwszej w województwie zachodniopomorskim biogazowni rolniczej, firmy POLDANOR. Spółka od 1994 prowadzi działalność w zakresie produkcji rolniczej, głównie chowu i hodowli trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Jest to już piąta biogazownia Spółki. Te dotychczas budowane znajdują się na terenie województwa pomorskiego.

 

 

Według informacji uzyskanych od prezesa spółki Poldanor, Grzegorza Brodziaka planowana jest budowa kolejnych tego typu instalacji. Do końca 2012 roku ma powstać osiem kolejnych biogazowi rolniczych, z czego sześć w naszym regionie, w gminach: Bobolice, Drawsko Pomorskie, Białogard, Radowo Małe, Kalisz Pomorski oraz Nowogard. Wszystkie zlokalizowane są przy fermach zwierzęcych, należących do Poldanoru.
Inwestycja w Nacławiu zostanie w znacznej części, bo w około 40% sfinansowana w formie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pierwsza biogazownia w naszym regionie jest przykładem na efektywne wykorzystanie groźnych dla środowiska i nieprzyjemnych dla mieszkańców odpadów produkcji rolniczej. Doświadczenia Poldanoru z czterema wcześniej uruchomionymi instalacjami wskazują również na to, że biogazownia rolnicza może być źródłem znaczących dochodów. Przy optymalnym zaprojektowaniu instalacji i wykorzystaniu w procesie fermentacji własnych substratów oraz zapewnieniu możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej na własnych gruntach, a także sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, opłacalność inwestycji znacząco wzrasta. Według zapewnień Prezesa Poldanoru, prawidłowo zaprojektowana biogazownia, nawet bez wsparcia w formie dotacji zwraca się po kilku latach.
Należy mieć tylko nadzieję, że biogazownia w Nacławiu jako pierwsza w regionie zainicjuje ten kierunek inwestowania.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012