c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 wrzesień 2010
17 września odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej w województwie zachodniopomorskim inwestycji współfinansowanej ze środków POIiŚ, „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”. Inwestycja kosztowała ponad 28 mln zł, a dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło blisko 17 mln zł.

To pierwsza zakończona inwestycja w ramach gospodarki wodno-ściekowej z udziałem środków POIiŚ w naszym województwie.
Za pośrednictwem WFOŚiGW w Szczecinie beneficjenci środków Funduszu Spójności otrzymali łącznie ponad 16 mln zł. W dalszym ciągu liderem absorpcji środków z I osi priorytetowej POIiŚ w naszym województwie pozostaje Gmina Rewal z projektem „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”.
Jest to pierwszy zrealizowany projekt w regionie zachodniopomorskim w ramach, którego rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Pobierowie, a także zmodernizowano technologię ich oczyszczania, co pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji fosforu i ustabilizowania procesów usuwania azotu. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie przepustowości ścieków prawie trzykrotnie do poziomu ponad 13.000 m3/d. Ze starej oczyszczalni zostało tylko 20% obiektów.
Oczyszczalnia będzie przygotowana aby obsłużyć nie tylko mieszkańców, ale i napływające do gminy masy turystów. Inwestycja będzie miała również znaczący wpływ na ochronę środowiska w regionie. Poprawie ulegnie jakość wód powierzchniowych, w tym jezioro Liwia Łuża, do którego dopływa Kanał Dreżewski, zwłaszcza, że jezioro poprzez Kanał Liwskie Ujście zasila wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego.
Inwestycja wkracza w ostatnią fazę realizacji – rozliczenie finansowe. Gmina Rewal musi teraz złożyć wniosek o płatność końcową, który wiąże się z przeprowadzeniem kontroli na zakończenie realizacji projektu. Po weryfikacji tego wniosku nastąpi przekazanie ostatniej transzy przyznanego dofinansowania.
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012