c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 sierpień 2010
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało dokument pt. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie - rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne.
Rekomendacje te mają na celu wskazanie praktycznych przykładów stosowania kryteriów służących do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Zawarte w dokumencie wytyczne nie mają jednak charakteru wiążącego, lecz przedstawiają przykłady najlepszych praktyk w zakresie formułowania pozacenowych kryteriów oceny ofert. Urząd Zamówień Publicznych potwierdził zgodność dokumentu z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012