c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 sierpień 2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informację dotyczącą stanu realizacji Narodowej Strategii Spójności. Z informacji wynika, że od początku uruchomienia programów do 1 sierpnia 2010 r. złożono 138,4 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym na całkowitą kwotę dofinansowania 314,5 mld zł (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) .

 

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 38 881 umowy o dofinansowanie na kwotę 162,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 113,7 mld zł, co stanowi 43,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 37,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 27,7 mld zł.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stanu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska.
 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012