c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 czerwiec 2010
Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), ogłasza: nabór ekspertów do oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 2.1 POIiŚ w obszarach: analiz (technicznej, instytucjonalnej i formalno-prawnej, finansowej i ekonomicznej) oraz procedur ocen oddziaływania na środowisko. 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 lipca br. Eksperci są powoływani w celu rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ.


Szczegółowe informacje na temat naboru...

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012