c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 czerwiec 2010
16 czerwca 2010 r. została zatwierdzona aktualizacja Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wersja obowiązująca od 23 czerwca 2010 r. Dokument został zaktualizowany w odniesieniu do priorytetów pomocy technicznej w związku ze zmianą systemu wdrażania pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko, począwszy od Rocznych Planów Działań na 2010 rok. Ponadto, wprowadzono autopoprawki o charakterze redakcyjnym także w częściach nie dotyczących pomocy technicznej. 

 

Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012