c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 czerwiec 2010

15 czerwca 2010 r. w Żywcu odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko. Głównym punktem obrad Komitetu było omówienie bieżącego stanu realizacji Programu oraz przedstawienie Sprawozdania rocznego z wdrażania POIiŚ w 2009 roku.

Członkowie Komitetu rozpatrzyli także propozycje zmian do Kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi i VII Transport przyjazny środowisku oraz kryterium horyzontalnego nr 10, w wyniku, czego Komitet Monitorujący zmienił kryteria wyboru projektów w POIiŚ. Zmiana dotyczy kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi oraz VII Transport przyjazny środowisku, a także kryterium horyzontalnego nr 10.

Tematem obrad były także zmiany regulaminu pracy Komitetu Monitorującego POIiŚ, omówiono prace grupy roboczej ds. projektów transportowych realizowanych w ramach POIiŚ oraz podsumowano badania oceniające realizację POIiŚ.
Obrady Komitetu Monitorującego poprzedziło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków wybudowanej ze środków ISPA/Funduszu Spójności na lata 2000-2006 w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Burmistrz zaprezentował również II etap tego projektu współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ "Kryteria wyboru projektów" dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 15 czerwca 2010 r.

 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012