c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 czerwiec 2010
W pierwszych pięciu priorytetach w Programie Infrastruktura i Środowisko Instytucje Wdrażające zawarły z beneficjentami już 329 umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania dla tych projektów ze środków UE przekroczyła 10 mld zł, co stanowi ponad 50% środków unijnych zaplanowanych na lata 2007-2013 na środowiskowe priorytety POIiŚ (według kursu EURO z czerwca).
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012