c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 czerwiec 2010
Ministerstwo Środowiska informuje, że zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z 22 stycznia 2010 r. rozpoczął się proces aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (LPI). Zmiany na Liście będą dotyczyć wersji obowiązującej od dnia 2 lutego 2010 r.

W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje zorganizowanie konsultacji społecznych nowych propozycji zgłaszanych do umieszczenia na LPI. Jednocześnie włączenie dodatkowych projektów na Listę może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego działania dostępne są środki finansowe.
Na początku sierpnia Ministerstwo Środowiska przekaże do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ostateczną propozycję zweryfikowanej LPI. Ogłoszenie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nastąpi do 31 sierpnia 2010 r

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012