c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 maj 2010
5 maja 2010 r. podpisano pierwszą umowę dla projektu dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pn Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców gminy Trzebiatów oraz zmniejszenie częstotliwości wylewów wód wezbraniowych rzeki Regi.
Wartość projektu to ponad 44 mln zł, w tym wartość dofinansowania 20 mln zł. Dzięki środkom unijnym będzie możliwa kompleksowa odbudowa koryta rzeki Regi i wałów przeciwpowodziowych. Zostanie również wyremontowany kanał ulgi oraz inne budowle regulujące przepływ wody w korycie rzeki.
Budowa wałów przeciwpowodziowych rozwiąże problem zagrożenia powodzią w Trzebiatowie, który pojawia się każdego roku. Topniejące śniegi podnoszą poziom przepływającej przez miasto Regi, zalewając domy, piwnice, a także główną obwodnicę drogową powodując znaczne straty.
Umowę o dofinansowanie z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację projektu podpisał Pan Władysław Majka, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, instytucji wdrażającej dla III priorytetu PO IiŚ.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012