c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 maj 2010
Poniżej przedstawiamy zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 25 marca 2010 r oraz  wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE. Z całą pewnością będa to materiały pomocne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów POIiŚ przy realizacji ich projektów.
 
 

 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012