c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 marzec 2010
29 marca br, Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski podpisał w Koszalinie potwierdzenie dofinansowania projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów”. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Prezes Jacek Chrzanowski oraz jego zastępca Jerzy Sarnowski.

WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował bowiem ze środków statutowych przygotowanie dokumentacji technicznej projektu.

Przy przekazaniu potwierdzenia obecni byli także Andrzej Sidorski, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Tomasz Płowens, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W uroczystości uczestniczyli również: poseł na Sejm RP Konstanty Oświęcimski i burmistrz Trzebiatowa Sławomir Ruszkowski.
Wniosek o dofinansowanie ze środków UE do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożył Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Dzięki przekazanemu potwierdzeniu do Trzebiatowa na wykonanie projektu trafi kwota 14 488 755 zł. Pieniądze pozwolą na szybkie rozpoczęcie prac, które mają ruszyć już w kwietniu 2010 roku. W ciągu najbliższych 3 lat poprawione zostanie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców gminy Trzebiatów, zmniejszona ma być częstotliwość wylewów rzeki Regi i poprawione warunki produkcji rolniczej w dolinie Regi. Inwestycje obejmą m.in. wyremontowanie 3,28 km koryta rzeki, 8,9 km wałów przeciwpowodziowych, kanału Ulgi i budowli regulujących przepływ wody w korycie rzeki.
Zakończenie prac planowane jest na październik 2013 roku.
Projekt „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów” otrzyma unijne dofinansowanie jako pierwszy w Polsce z Priorytetu III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


 

Moment podpisania umowy przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego.  Wiceminister Stanisław Gawłowski przekazuje podpisany dokument dyrektorowi ZZMiUW w Szczecinie Tadeuszowi  Płowensowi.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012