c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 marzec 2010
Przekazujemy zmodyfikowaną prezentację - materiał szkoleniowy dot. zorganizowanego przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko szkolenia w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko- priorytet I-II, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, w dniu 26 lutego 2010 r.
Prezentacja została uzupełniona o kwestie wątpliwe poruszone na szkoleniu, które miały być wyjaśnione. Informacje zawarte w prezentacji stanowią materiały szkoleniowe i nie mogą być traktowane jako wiążąca interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ. Ponadto, treść slajdów pn. „Rozwiązanie problemu” została przygotowana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w mailach otrzymanych od Beneficjentów. W niektórych przypadkach stan faktyczny był przedstawiany bardzo ogólnie i mógł nie zawierać wszystkich istotnych informacji. Zmiana jakiegokolwiek istotnego elementu stanu faktycznego może powodować zmianę interpretacji w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Prezentacja do pobrania...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012