c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 marzec 2010
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało drugą wersję Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami. Wytyczne podpisała 2 marca 2010 r. Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Wytyczne w nowej wersji obowiązują od dnia publikacji na stronach internetowych MRR tj. od 3 marca 2010 r. Poprzednia wersja Wytycznych obowiązywała od 30 kwietnia 2009 r.

 

 

 
Wprowadzone w ramach nowelizacji Wytycznych zmiany nie modyfikują dotychczasowych zasad przygotowania projektów w sektorze gospodarki odpadami. Zostały one dokonane w związku z potrzebą doprecyzowania tekstu dokumentu, mającą na celu zwiększenie jego przejrzystości i uniknięcia ewentualnych niejasności interpretacyjnych.
 
Do pobrania:
 
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012