c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 10 marzec 2010
Komisja Europejska 18 lutego 2010 r. wydała pozytywną decyzję na realizację dużego projektu pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Miasta Wałcza.
W ramach projektu przewidywana jest modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej (łączna długość zbudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 44,5 km), uzupełnienie systemu wodociągowego, modernizacja oczyszczalni ścieków w Wałczu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody. Całkowity koszt projektu to kwota ponad 116 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi około 55 mln zł.
Realizacja zadań pozwoli na ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, jak również do jezior Raduń i Zamkowo, znajdujących się w granicach Miasta Wałcz.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012