c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 luty 2010
3 lutego 2010 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 10 lutego 2010 r.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012