c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 luty 2010
2 lutego br. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zaktualizowaną Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku aktualizacji z listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko usuniętych zostało 6 projektów. Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla POIiŚ obejmuje 403 przedsięwzięcia, o łącznej orientacyjnej całkowitej wartości 210,83 mld zł. Na liście podstawowej znalazły się 333 projekty o wartości 160,02 mld zł. Natomiast 70 projektów, których łączna wartość wynosi 50,81 mld zł, stanowi listę rezerwową.
 
Aktualny kształt Listy projektów indywidualnych w sektorze środowiska: 

 

Oś priorytetowa

Liczba projektów podstawowych

Koszt całkowity projektów podstawowych
w mln zł

Koszt dofinansowania z UE projektów podstawowych w mln zł

Liczba projektów rezerwowych

Koszt całkowity projektów rezerwowych
w mln zł

Koszt dofinansowania
z UE projektów rezerwowych 
w mln zł

I - Gospodarka wodno-ściekowa

28

7677,29

4550,64

nd

nd

nd

II - Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi

17

6832,06

4249,85

1

217,50

155,90

III -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

25

4923,91

2561,47

nd

nd

nd

V - Ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekologicznych

6

47,12

38,9

nd

nd

nd

 
 
 
Lista projektów indywidualnych (luty 2010 r.) - pobierz
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012