c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 05 luty 2010
Dnia 20.01.2010 r. nastąpiła aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie alokacji dla Działania 9.3 z 55,27 mln euro do 76,67 mln euro. W związku z powyższym w najbliższym czasie zostanie zweryfikowana i opublikowana na stronie internetowej NFOŚiGW lista rankingowa dla Działania 9.3, uwzględniająca nową alokację środków.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012