c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 luty 2010

Ruszyła II edycja konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które dzięki zaangażowaniu na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają najbliższą rzeczywistość. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!

 

 

Kto może być kandydatem?

Kandydatem w konkursie może być każda osoba, która na dzień złożenia zgłoszenia zajmuje się tematyką Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poszukuje osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie, wykorzystując przy tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Warunkiem startu w konkursie jest, aby projekty „firmowane” przez kandydatów były dofinansowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności. Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydata do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 3 osoby fizyczne lub 3 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat zostaje zgłoszony na podstawie formularza zgłoszeniowego, do którego może zostać załączona prezentacja multimedialna.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2010”

Więcej informacji na temat konkursu.....

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012