c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 styczeń 2010
Zapraszamy do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski Wytycznymi w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, które zostały opracowane przez przedstawicieli państw członkowskich i Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012