c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 styczeń 2010

Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania zapisów dokumentu do zmienionych przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Dokonano również zmian w odniesieniu do przesunięć pomiędzy Działaniami w ramach:

  • Priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska: przesunięcie 5 mln z Działania 4.1 dotyczącego certyfikatów środowiskowych na zwiększenie alokacji trwającego konkursu w Działaniu 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach;
  • Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna: dodatkowe 21,4 mln euro na trwający konkurs w Działaniu 9.3 dotyczącym termomodernizacji kosztem Działań 9.1 i 9.6;
  • Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii: przesunięcie 5,48 mln euro na Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE (odnawialnych źródeł energii) kosztem Działania 10.1;
  • Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia: przesunięcie kwoty 15 mln euro na Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego z Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Inne zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący i aktualizujący. Zmiany dotyczą również załączników 2, 3 i 4 do dokumentu.
 

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)

pobierz dokument...

pobierz dokument z trybem "rejestruj zmiany"...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012