c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 20 grudzień 2009
Dnia 19 grudnia br. w Koszalinie Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał Mirosławowi Miketyńskiemu - Prezydentowi Koszalina, potwierdzenie o otrzymaniu dofiansowania dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin – etap I".

 

Beneficjent: Gmina-Miasto Koszalin
 
Tytuł projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin – etap I
 
Całkowita wartość projektu: 12 477 533,69 zł
Kwota dofinansowania ze środków UE: 5 991 812,53 zł

Opis projektu:
W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących elementów zakresu rzeczowego przedsięwzięcia:

 

  1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej o łącznej długości 5,48 km w Koszalinie, w rejonie ulic: Szczecińskiej, Sarzyńskiej, Połczyńskiej oraz osiedli: Sarzyno i Wilkowo. Sieć kanalizacyjna obejmuje również 2 przepompownie ścieków.
  2. modernizacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej grawitacyjnej o łącznej długości 3,63 km w Koszalinie, w rejonie ulic: Żwirowej, Piaskowej, Racławickiej, Tuwima, Hanki Sawickiej, Bałtyckiej, Zgody, Brzozowej, Podgrodzia (kanalizacja ogólnospławna), Jana z Kolna, Moniuszki, oraz Kaszubskiej.
  3. budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 1,67 km w Koszalinie w rejonie ulicy Szczecińskiej
  4. budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 1,75 km w Koszalinie, w rejonie osiedli: Sarzyno i Wilkowo.
     
Czas realizacji:
Rozpoczęcie: sierpień 2007 r.
Zakończenie: grudzień 2011 r.
 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012