c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 listopad 2009

30 listopada br. zakończył się nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ. W naborze tym do instytucji wdrażających wpłynęły łącznie 92 wnioski: do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro, złożono 16 wniosków, zaś wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - łącznie 76.

 

W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski o wartości 6,6 mld PLN, w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych złożono 8 wniosków o wartości 526 mln PLN, oraz w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich złożono 1 wniosek o wartości 209 mln PLN.

Wyniki VI naboru wniosków o dofinansowanie:

Region
Instytucja
Liczba wniosków
Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)
Cała Polska
NFOŚiGW
16
3 470 748 942,82
Dolnośląskie
WFOŚiGW Wrocław
4
301 142 476,92
Kujawsko-pomorskie
WFOŚiGW Toruń
2
121 407 655,11
Lubelskie
WFOŚiGW Lublin
6
300 792 405,04
Lubuskie
WFOŚiGW Zielona Góra
4
333 186 557,27
Łódzkie
WFOŚiGW Łódź
4
165 860 000,00
Małopolskie
WFOŚiGW Kraków
5
206 177 994,03
Mazowieckie
WFOŚiGW Warszawa
7
266 795 911,79
Opolskie
WFOŚiGW Opole
2
173 327 425,96
Podkarpackie
WFOŚiGW Rzeszów
3
147 203 748,65
Podlaskie
WFOŚiGW Białystok
2
68 947 996,35
Pomorskie
WFOŚiGW Gdańsk
5
95 690 000,00
Śląskie
WFOŚiGW Katowice
5
334 030 000,00
Świętokrzyskie
WFOŚiGW Kielce
3
216 861 750,00
Warmińsko-mazurskie
WFOŚiGW Olsztyn
7
403 004 292,01
Wielkopolskie
WFOŚiGW Poznań
7
363 630 055,40
Zachodniopomorskie
WFOŚiGW Szczecin
10
425 726 425,32
SUMA
92
7 394 533 636,67

 

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Szczecinie:

Lp Nazwa projektu Beneficjent Całkowita wartość projektu (mln PLN) Wnioskowana kwota dofinansowania (w mln PLN) Działanie
1. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 82 260 218,00 32 879 905,10 1.1
2. Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II" Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin 51 442 147,00 27 181 693,00 1.1
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 15 042 222,73 4 613 970,36 1.1
4. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa syst. kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślibórz Gmina Myślibórz 68 508 295,76 35 367 535,73 1.1
5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej w Świdwinie Gmina Miejska Świdwin 3 512 652,00 2 985 754,20 1.1
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. 70 034 700,76 31 560 487,10 1.1
7. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Darłowo, etap I Gmina Darłowo 19 226 594,16 8 221 257,93 1.1
8. Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kan. i przebud. oczyszcz. ścieków w agl. Stargard Szcz. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 94 247 791,42 45 413 313,03 1.1
9. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino Gmina Gryfino  14 619 064,00 5 192 393,64 1.1
10. Budowa sieci kanalizacyjnej Miasta Świnoujscie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 6 832 739,49 3 770 110,75 1.1
      425 726 425,32 197 186 420,84  

 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012