c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 grudzień 2009

Dnia 14.12.2009 roku przedstawiciele Urzędu Morskiego w Słupsku podpisali umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4”. Koszt całkowity projektu wynosi: 88.022.171,34zł. Dofinansowanie z UE to kwota: 74.818.845,64 zł.

 

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:

  • wykonanie progu podwodnego w odległości około 100-120 m od linii brzegowej. Próg ma być wykonany jako nasyp kamienny, podzielony na moduły, równoległe do linii brzegowej. Jego celem jest osłabienie siły fali morskiej przez jej rozbicie, jako czynnika powodującego erozję brzegu morskiego,
  • wykonanie systemu ostróg brzegowych w ilości 35 szt. o średniej długości ok. 110 m, średnim rozstawie od ok. 60m do 106m. Ostrogi brzegowe wykonane są z pali drewnianych, zabijanych w brzeg morski, jako konstrukcja liniowa. Usytuowanie ich w poprzek linii brzegowej ma na celu osłabienie impetu fali morskiej przy jednoczesnym kumulowaniu odkładania rumowiska skalnego (piasku) na brzegu morskim,
  • wykonanie sztucznego zasilenia brzegu morskiego piaskiem w kwartale od progu podwodnego do linii brzegowej w ilości ok. 700 tys. m sześciennych średnie nachylenie skłonu skarpy zasilonej plaży 1:20, powierzchnia zabudowy ok. 360 000 m kwadratowych.

Konieczne jest również wykonanie prac refulacyjnych, w celu zasilenia istniejącego brzegu morskiego. Zadanie to jest konieczne w celu wypłycenia strefy podbrzeżnej, co będzie skutkować wytracaniem siły fal morskich i zwiększeniem samego brzegu morskiego.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie długości linii brzegowej przywróconej do właściwego stanu, co nastąpi przez zahamowanie postępu erozji na wybranym odcinku brzegu morskiego o długości ok. 3km. Istotnym celem jest również utrzymanie położenia linii brzegowej w rejonie wybrzeża Polski na odcinku objętym projektem.

Kolejnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego, szczególnie na odcinkach zanikających plaż, które są podstawą dla turystyki. Zabezpieczone zostaną również m.in. obiekty sanatoryjne, noclegowe, gastronomiczne oraz mieszkaniowe, którym zagraża podtopienie lub zalanie.

Zadanie rozpocznie się w kwietniu 2010 r., zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2011 r.

 

Moment podpisania umowy z Urzędem Morskim w Słupsku. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Szubert - Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu WFOŚiGW w  Szczecinie oraz Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012