c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 listopad 2009
Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym tematem ostatniego w tym roku numeru jest umowa o dofinansowanie, gdzie przedstawiono wszystkie aspekty związane z jej zawarciem i realizacją. W aktualnym wydaniu można również znaleźć szereg ciekawych informacji dla potencjalnych beneficjentów Programu oraz tych, którzy już realizują projekt w ramach POIiŚ.

Głównym tematem ostatniego w tym roku numeru jest umowa o dofinansowanie oraz wszystkie aspekty związane z jej zawarciem i realizacją. Ponadto, w aktualnym numerze informujemy m.in. o:

  • współfinansowanych inwestycjach,
  • stanie realizacji POIiŚ,
  • zaliczkowaniu płatności,
  • wymogach dla tablic informacyjnych i pamiątkowych,
  • wpływie kursu euro na wdrażanie Programu,
  • project pipeline dla projektów indywidualnych,
  • istocie ewaluacji Programu,
  • wynikach badania kampanii informacyjno-promocyjnej Funduszu Spójności,
  • ponadto odpowiadamy na pytania beneficjentów.

Biuletyn POIiŚ - pobierz

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012