c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 październik 2009

19 października 2009 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zatwierdził Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który w zwięzły sposób przedstawia podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz jego poszczególnych procesów.

Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy. Wskazuje miejsca, gdzie osoby zainteresowane tematyką infrastruktury i środowiska mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat programu.

Mamy nadzieję, że niniejszy zbiór cennych i przydatnych informacji będzie szczególnie pomocny dla podstawowych adresatów tego dokumentu tj. beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz nowych pracowników instytucji zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dokument ten nie stanowi źródła obowiązków dla jakiejkolwiek instytucji zaangażowanej w proces wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pobierz Podręcznik

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012