c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 październik 2009

Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego" zostanie dofinansowany kwotą 37,8 mln zł ze środków Funduszu Spójności, co stanowi ok. 50 proc. wartości całego przedsięwzięcia.

 

- Należy docenić wysiłek samorządów, które realizują tę inwestycję. Projekt jest komplementarny, ale i stosunkowo trudny, bo wdrażany jednocześnie przez sześć powiatów – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas uroczystego podpisania pierwszej umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Programu Infrastruktura i Środowisko „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”. Spotkanie odbyło się 20 października 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali przedstawiciele zarządu powiatu szczecineckiego oraz prezes NFOŚiGW.
 
W ramach projektu w latach 2009-2012 termomodernizacji zostanie poddanych ponad 100 obiektów, w tym m.in. ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, szkoły podstawowe, ośrodki zdrowia i budynki Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt został wybrany w ramach konkursu dla Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Infrastruktura i Środowisko, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wnioskodawców. W wyniku przeprowadzonego naboru złożono 135 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ok. 2,2 mld zł, co oznacza, że dostępną pulę środków z UE na konkurs przekroczono ponad dziesięciokrotnie. Obecnie finalizowany jest proces ostatecznej oceny merytorycznej najlepszych przedsięwzięć. Na bieżąco podpisywane będą kolejne umowy o dofinansowanie.
 

Zielone światło dla pierwszego projektu termomodernizacyjnego

 

Zielone światło dla pierwszego projektu termomodernizacyjnego

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012