c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 październik 2009

12 października br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski przekazał decezję o przyznaniu dofinansowania dla projektu "Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4 - 333,4"

Decyzję z rąk wiceministra przyjął dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Mariusz Szubert w towarzystwie Prezydenta Kołobrzegu Janusza Gromka oraz Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacka Chrzanowskiego.

 

W ramach projektu, którego całkowita wartość wynosi blisko 90 mln złotych, zakłada się zrealizowanie nastepujacych działań:

  • odbudowę systemu ostróg brzegowych (pali drewnianych wbijanych prostopadle do brzegu morskiego) o długości około 110 m,
  • budowę progów podwodnych (będą to ułożone wzdłuż linii przedowej podwodne wały z kamieni,
  • sztuczne zasilenie przedu morskiego piaskiem (refulacja)

Łączne wykonanie powyższych elemetów zapewni efektywną ochronę brzegu morskiego na odcinku 3 km. Inwestycja realizowana będzie przez okres ponad dwóch lat i w tym czasie otrzyma około 75 mln zł unijnego dofinansowania.

Od lewej: Prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Mariusz Szubert, Z-ca Prezydenta Kołobrzegu Tomasz Tamborski  Podpisanie potwierdzenia o dofinansowaniu przez Stanisława Gawłowskiego  Od lewej: Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Mariusz Szubert  Wywiad z Prezydentem Kołobrzegu Januszem Gromkiem

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012