c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 wrzesień 2009

Informujemy, iż  Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

 

* Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009)
* Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 4/PO IiŚ/2.1/11/2009), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009)

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują sie na stronie Ministerstwa Środowiska

 

 


 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012