c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 wrzesień 2009
Już ponad 1500 wniosków ma szansę otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich – to o ponad 1200 więcej niż na koniec 2008 r.
Oznacza to, że strumień 47,2 mld zł może popłynąć na projekty i inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe. To 5-krotne przyspieszenie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko w porównaniu z końcem 2008 r. (9,8 mld zł). Taka dynamika oznacza, że wkrótce wartość złożonych wniosków sięgnie 50 proc. puli środków przeznaczonych na realizację Programu.
- Do 21 września 2009 r. podpisano 377 umów o dofinansowanie, dzięki czemu już 22,3 mld zł zasila inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju. To niemal 15 proc. przeznaczonych na to pieniędzy. Warto przypomnieć, że na  koniec 2008 r. było to niewiele ponad 44 mln zł. - podkreślił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. Ponad połowa przeznaczonych środków dofinansowała poprawę infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Niemal w 1/3 uruchomiono fundusze na uczynienie przedsiębiorstw bardziej przyjaznymi środowisku.

Więcej dużych projektów 
Już 20 dużych projektów zostało przekazanych do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Do końca roku przesłanych zostanie kolejnych 25, w tym 12 z sektora środowiska, 10 dla transportu oraz 3 w ramach sektora energetyki.

Ruszyło ponad 2/3 konkursów
Dotychczas ogłoszono 47 konkursów na wszystkie rodzaje inwestycji dofinansowywanych przez Program Infrastruktura i Środowisko. - To oznacza, że pula niemal 21 mld zł dodatkowo wesprze ochronę środowiska, transport, energetykę, ochronę zdrowia i szkolnictwo wyższe. To prawie 70 proc. pieniędzy przeznaczonych na konkursy - podkreślił wiceminister Adam Zdziebło. Najwięcej ogłoszonych konkursów wyłoni najlepsze projekty z zakresu ochrony środowiska (34 konkursy na kwotę 8,5 mld zł, czyli niemal 60 proc. dostępnej kwoty).  W sektorach kultury i szkolnictwa wyższego zostały ogłoszone wszystkie zaplanowane konkursy, jak również zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie. Kolejnych 14 konkursów zostanie ogłoszonych do końca 2009 r.

Usuwamy bariery i odzyskujemy środki z UE
- Dzięki udanemu rozstrzygnięciu w KE kwestii związanych z pomocą publiczną, odblokowaliśmy łącznie 4,2 mld euro na inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe. Ponadto, złożyliśmy już do KE wnioski o refundację poniesionych wydatków na kwotę 1,24 mld zł. Idziemy naprawdę pełną parą - powiedział wiceminister Adam Zdziebło.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012