c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 06 wrzesień 2009
 Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu  Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ oraz załącznikiem nr 3 Indykatywna tabela finansowa. Dokument obowiązuje od 3 września 2009 r.
W nowej wersji Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (wersja 3.2) wprowadzono istotne zmiany m.in w zakresie Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych gdzie wprowadzono nowy typ projektu dotyczący prac przygotowawczych dla projektów indywidualnych dotyczących termicznego unieszkodliwiania odpadów. Umożliwi to finansowanie i refundację środków związanych z dokumentacją przed zakończeniem prac przygotowawczych dla danego projektu oraz umożliwiając jednocześnie finansowanie przygotowania inwestycji w tym zakresie na potrzeby kolejnej perspektywy finansowej.
 
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 3.2 z 3 września 2009 r.) Pobierz plik...
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012