c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 wrzesień 2009
Ze względu na szczególny charakter projektu dużego, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) przygotowała Vadamecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (wraz z załącznikami). Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach POIiŚ.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012