c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 13 wrzesień 2009

14 września br. w Goleniowie odbyła się uroczystość podpisania umowy o przyznaniu dofinansowania dla projektu: „ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOLENIÓW”

Całkowita wartość projektu: 68,8 mln zł
Kwota dofinansowania z UE: 32,1 mln zł.

W uroczystości wzięli udział:
Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Władysław Majka - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Olgierd Geblewicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Władysław Husejko – Marszałek województwa zachodniopomorskiego
Marcin Zydorowicz – Wojewoda zachodniopomorski
Andrzej Wojciechowski – Burmistrz Goleniowa
Gmina Goleniów, a konkretnie Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. są kolejnym beneficjentem w naszym regionie, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej – gospodarka wodno ściekowa. Celem projektu jest m.in. zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków w Goleniowie, modernizacja sieci kanalizacyjnej a także zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, co w konsekwencji będzie miało ogromny wpływ na jakość życia i zdrowia mieszkańców gminy.
 

     

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012