c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 20 sierpień 2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ogłaszają „Konkurs dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, adresowany do szerokiego grona organizacji pozarządowych.

 

 

CELE KONKURSU

  • informowanie o możliwościach i mechanizmach korzystania z Funduszy Europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013,
  • przedstawianie korzyści, jakie Polska czerpie z członkostwa w Unii Europejskiej oraz wykorzystywania Funduszy Europejskich, w tym przedstawianie bilansu wykorzystania Funduszy Europejskich wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz perspektyw, jakie niesie ze sobą wdrażanie Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013,
  • promowanie pozytywnych efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich, poprzez pokazywanie dobrych praktyk i zrealizowanych z sukcesem projektów,
  • kształtowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży i studentów, poprzez promowanie działań realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012