c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 sierpień 2009

Na stronie internetowej POIiŚ zostały zamieszczone Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ

 

 

W/ w dokument został sporządzony w celu ułatwienia beneficjentom przygotowania umowy wspólpracy z podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu POIiŚ zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków.

 

Link do strony

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012