c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 sierpień 2009
Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych dla Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 626 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 229,9 mld złotych. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to ponad 141,1 mld złotych.
Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej MRR.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012