c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 lipiec 2009
Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla środowiskowych osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłasza: nabór ekspertów do oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ, w obszarach:

 

 

 

 

 

 

a) Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – analiza techniczna,
b) Analiza instytucjonalna i formalno-prawna,
c) Analiza finansowa i ekonomiczna,
d) Procedura ocen oddziaływania na środowiska
 
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - kliknij
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012