Opublikowano: 19 czerwiec 2017

Osie środowiskowe RPO WZ przeniesione do struktur Urzędu Marszałkowskiego

Informujemy, że z dniem 29 maja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przestał realizować zadania związane z rolą Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego. Obowiązki te pełni teraz nowoutworzony Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ w Urzędzie Marszałkowskim

Do jego zadań należy przeprowadzanie oceny i dokonywanie wyboru projektów do dofinansowania, przygotowywanie projektów umów z beneficjentami, weryfikacja merytoryczna wniosków o płatność, obsługa finansowa projektów i przeprowadzanie kontroli związanych z rozliczaniem projektów.
 
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO WZ wdraża działania dotyczące trzech osi priorytetowych. Łączna alokacja, przeznaczona na inwestycje proekologiczne w ramach Programu Regionalnego to ponad 195 milionów euro.
 
Szczegółowe informacje na temat możliwości inwestycji ekologicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego beneficjenci mogą uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 czerwiec 2017