c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 czerwiec 2009
Opublikowano pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko. Tematem przewodnim tego wydania jest Przygotowanie projektu współfinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W bieżącym numerze przedstawione zostały informacje, które mają pomóc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb Programu Infrastruktura i Środowisko. W kolejnych numerach autorzy będą informować m.in. o procedurach naboru i wyboru projektów, o obowiązkach beneficjenta i instytucji, o zmianach prawa wpływających na wdrażanie Programu i projektów, o naborach projektów, o stanie realizacji Programu, o dobrych praktykach we wdrażaniu projektów.

 
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012