c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 maj 2009

Instytucja Zarządzająca PO Infrastruktura i Środowisko pismem Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, przekazała nowe stanowisko dotyczące sposobu uproszczenia opisywania faktur.

 

 

 

Dodatkowo beneficjenci pomocy technicznej przygotowujący wnioski o płatność dla RPD 2007-2008 nie muszą uzupełniać opisów faktur oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej o brakujące dane określone w drugiej wersji Wytycznych….pod warunkiem, że były one opisywane zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi na dzień dokonania wydatków, nawet jeśli nie podano informacji o numerze umowy o dofinansowaniu/decyzji KE (które nie były znane w tamtym momencie), ale zapewniono odpowiednie wyodrębnienie tych wydatków w ewidencji księgowej

Pismo MRR

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012