c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 maj 2009

Dnia 30 kwietnia br. zakończyła się juz V edycja naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W całym kraju złożono 68 wniosków na łączną wartość blisko 4 miliardów złotych. Do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęło 6 wniosków. Kwota dofinansowania, o którą wnioskują beneficjenci, to ponad 70 milionów złotych.

 

LP Nazwa projektu Beneficjent

Koszt całkowity

[w PLN]

Kwota dofinansowania   

[w PLN]

1 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Trzebiatów Gmina Trzebiatów 17 365 578,89 11 377 375,56
2 Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Darłowo - etap I Gmina Darłowo 54 183 240,96 22 341 646,66
3 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Koszalin Gmina Miasto Koszalin 13 513 759,50 5 355 769,48
4 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno Gmina Dębno 20 859 272,00 15 163 121,87
5 Przebudowa przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o.o. 12 227 374,98 5 942 987,51
6 Rozbudowa i modernizacja Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych - Leśno Górne 17 397 200,00 11 470 102,30
      135 546 426,33 71 651 003,38

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012