c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 kwiecień 2009

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.1 POIiŚ - Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego, w ramach Priorytetu IV POIiŚ - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

wiecej...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012