c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 23 kwiecień 2009

Już ponad 100 projektów otrzymało potwierdzenia o dofinansowaniu. Łączna kwota wsparcia tych projektów to ponad 1,7 mld PLN, czyli 7,7% środków finansowych dostępnych w ramach I-V osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Najwięcej projektów, bo aż 72, zostało zatwierdzonych w ramach IV priorytetu (przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska). Na ich realizację zostało przeznaczonych ponad 30% łącznej kwoty dofinansowania, czyli ok. 540 mln PLN. Natomiast największe wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów zatwierdzonych w I priorytecie (gospodarka wodno-ściekowa) – prawie 1 mld PLN, czyli ok. 55% kwoty dofinansowania.

Ciekawostka: łączna długość nowej i modernizowanej kanalizacji sanitarnej w projektach, które otrzymały potwierdzenia o dofinansowaniu, wynosi mniej więcej tyle, co odległość drogą samochodową pomiędzy Świnoujściem a Przemyślem.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012