c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 kwiecień 2009

Dnia 8 kwietnia 2009 r. Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. otrzymały warunkowe potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” dotyczy działania 1.1 POIiŚ - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

 

Po spełnieniu wszystkich warunków beneficjent otrzyma 32,2 mln zł dofinansowania z Funduszu Spójności. Koszt całkowity projektu opiewa na łączną sumę 37,8 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona w umowie o dofinansowanie, po złożeniu dokumentów uzupełniających, określonych w Potwierdzeniu. Weryfikację spełnienia warunków dokona Instytucja Wdrażająca, którą w tym przypadku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012