c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 listopad 2015 Informujemy, że w dniu 30 października 2015r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Nr POIiŚ.2.3/1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Informacje nt konkursu dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/aktualnosci/art,5,nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020.html
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać:
  • w przypadku jego podpisania przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/
  • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30
w terminie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 03 listopad 2015