c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 wrzesień 2015
W dniu 21 września 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 w Szczecinie, odbyło się szkolenie dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące zamykania projektów realizowanych w ramach I i II osi POIiŚ w perspektywie 2007-2013

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z prawidłowym zamknięciem projektu i przygotowaniem do kontroli na jego zakończenie, trwałością projektu i jego monitorowaniem w okresie trwałości, monitorowaniem dochodowości projektu na etapie jego eksploatacji i rozliczeniem końcowym.  

Szkolenie skierowane było do beneficjentów, którzy realizują umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ 2007-2013, dla których Instytucją Wdrażającą jest Fundusz w Szczecinie, a poprowadziła je Pani Małgorzata Miernik - certyfikowany trener biznesu, specjalista ds. zarządzania i kontroli finansowej oraz rozliczania projektów inwestycyjnych.
 
W szkoleniu wzięli udział pracownicy merytoryczni beneficjentów, którzy w praktyce odpowiadają za realizację umów o dofinansowanie.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 22 grudzień 2015