c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 wrzesień 2015 W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju informujemy, iż na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały wydane Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Przedmiotowe Wytyczne wraz z tabelą przedstawiającą zgłoszone uwagi oraz stanowisko Instytucji Zarządzającej POIiŚ są umieszczone na stronie internetowej
pois.2007-2013.gov.pl
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 03 wrzesień 2015