Opublikowano: 06 lipiec 2015

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 r.
Zmiany wprowadzone do Wytycznych mają przede wszystkim na celu uproszczenie i przyspieszenie realizacji projektów POIiŚ 2007-2013. Główne zmiany to:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 06 lipiec 2015