c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 21 luty 2009
W sobotę 21 lutego Gmina Rewal podpisała pierwszą w naszym województwie a drugą w Polsce umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej: gospodarka wodno-ściekowa. Natomiast Gmina Mielno otrzymała potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania z POIiŚ. Tym samym województwo Zachodniopomorskie znalazło się w czołówce ubiegających się o dotacje w ramach POIiS na zadania związane z ochroną środowiska.
 
Umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Ścieków w Pobierowie” podpisali w obecności Ministra Stanisława Gawłowskiego: Robert Skraburski - Wójt Gminy Rewal oraz Jacek Chrzanowski - Prezes WFOŚiGW w Szczecinie. Zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Ścieków w Pobierowie” otrzyma blisko 17 milionów złotych unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach I ośi priorytetowej: gospodarka wodno-ściekowa. - Teraz Gmina Rewal może składać faktury i czerpać ze środków unijnych choćby jutro – mówił Minister Stanisław Gawłowski po uroczystym podpisania umowy. Projekt gminy zakłada rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pobierowie oraz modernizację technologii oczyszczania. Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości ścieków z obecnej 5.000 m3/d do 13.451 m3/d. Pozwoli to osiągnąć parametry odpływu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 r. oraz z warunkami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
 
Projekt obejmie modernizację urządzeń mechanicznego podczyszczania nieczystości. Zainstalowany zostanie nowy system krat oraz piaskownik napowietrzany separatorem piasku z płuczką. Zmodernizowana zostanie także część biologiczna oczyszczalni w celu zwiększenia stopnia redukcji fosforu i ustabilizowania procesów usuwania azotu. - Ze starej oczyszczalni zostanie tylko 20% - mówi Robert Skraburski, Wójt Rewala. – To będzie najnowocześniejsza oczyszczalnia w Polsce. Zlikwidujemy nieprzyjemne zapachy, wymienimy zbiorniki. Oczyszczalnia będzie przygotowana aby obsłużyć nie tylko mieszkańców ale i napływające do gminy masy turystów. Inwestycja będzie miała również znaczący wpływ na ochronę środowiska w regionie. Poprawie ulegnie jakość wód powierzchniowych, w tym jezioro Liwia Łuża, do którego dopływa Kanał Dreżewski, zwłaszcza, że jezioro poprzez Kanał Liwskie Ujście zasila wody przybrzeżne Morza Bałtyckiego. Jak zapewnił Robert Skraburski oczyszczalnia zostanie oddana do użytku pod koniec 2009 roku.
 
Podczas spotkania w Koszalinie Minister Stanisław Gawłowski podpisał także potwierdzenie o dofinansowaniu dla Gminy Mielno. - Nie ukrywam, że z ogromną przyjemnością złożyłem ten podpis – stwierdził Minister Gawłowski wręczając Wójtowi Gminy Mielno Zbigniewowi Choińskiemu dokument - Przed Panem działania zmierzające do szybkiego podpisania umowy. Zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mielno” ma szanse uzyskać blisko 12 milionów złotych dofinansowania z POIiŚ. Przedmiotem projektu jest budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla Gąsek i części Unieścia - turystycznych miejscowości gminy Mielno. Powstanie blisko 30 kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i 6 przepompowni ścieków. Projekt przyczyni się także do polepszenia jakości wody pitnej oraz wód powierzchniowych. Ograniczeniu ulegnie emisja nieprzyjemnych zapachów. 
 
WFOŚiGW w Szczecinie już od 15 lat wspiera projekty związane z ochroną środowiska w naszym województwie. Od 2008 roku jest Instytucją Wdrażającą  I i II oś priorytetową POIiŚ. - W ramach dwóch konkursów I osi priorytetowej POIiŚ złożono do nas osiem wniosków - mówił Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie - Wartość wszystkich projektów z województwa zachodniopomorskiego, które walczą o dofinansowanie w ramach wszystkich osi środowiskowych POIiŚ wynosi około 1 miliarda złotych. Dzięki temu zachodniopomorskie może stać się liderem w wyścigu o środki unijne.
 
  Od lewej: Stanisław Gawłowski, Jacek Chrzanowski, Robert Skraburski Od lewej: Zbigniew Choiński, Stanisław Gawłowski, Jacek Chrzanowski, Robert Skraburski Od lewej: Zbigniew Choiński, Stanisław Gawłowski, Jacek Chrzanowski, Robert Skraburski Od lewej: Stanisław Gawłowski, Jacek Chrzanowski, Robert Skraburski
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012