c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 16 luty 2009

12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne i skuteczne wydatkowanie środków wspólnotowych i krajowych służących realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, który to cel wpisuje się w założenia przedstawionego przez Radę Ministrów RP Planu Stabilności i Rozwoju.

 

Czytaj więcej...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012